Orígens

El Rei del Galliner neix de la unió de 8 productors catalans de pollastre que, des del 1999, treballem de sol a sol per oferir al mercat un producte final de gran qualitat. Perquè volíem ser capaços de criar pollastres com abans; alimentats amb cura, criats a poc a poc i a un preu assequible per al consum.